Usluge mašina

  • Mašinski utovar i odvoz šuta
  • Usluge utovarivača
  • Usluge viljuškara
  • Usluge prevoza kiper kamionima (od 0 do 15 tona)
  • Usluge prevoza kombi vozilom