Ogrevno drvo i briketi

  • Bukva na paleti 1.8m³ (cepanice sečene na 25cm i 33cm)
  • Briket (slameni i drveni)
  • Drva za potpalu
  • Bukva u džakovima

Usluge mašina

  • Mašinski utova i odvoz šuta
  • Usluge utovarivača
  • Usluge viljuškara
  • Usluge prevoza kiper kamionima (od 0 do 15 tona)
  • Usluge prevoza kombi vozilom